Chính sách thanh toán giữa nhân viên viên (người bán) với khách hàng (gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ).

1. Thanh toán giữa nhân viên với Khách hàng

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng liên hệ theo các thông tin trên website

Bước 3: Nhân viên xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 4: Nhân viên hỗ trợ thu tận nơi hoặc hướng dẫn khách hàng đến chi nhánh

Bước 5: Khách hàng thanh toán cho nhân viên hoặc đến trực tiếp chi nhánh

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ:

Viettel chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng liên hệ hotline hoặc để lại thông tin nhân viên liên hệ

Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;

Bước 4: Viettel xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 5: Đối tác/Viettel thực hiện yêu cầu dịch vụ, sản phẩm khách hàng

Bước 6: Khách hàng sử dụng;

2.  Thanh toán giữa Người bán và nhân viên tại website Viettelbinhduong.edu.vn

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa người bán và Viettelbinhduong.edu.vn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng dịch vụ trực tiếp giữa chi nhánh/ nhân viên chi nhánh với khách hàng

3.  Chính sách bảo mật thanh toán

3.1 Cam kết bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng

3.2 Quy định bảo mật

Website không thanh toán trực tiếp, chỉ thanh toán cho nhân viên khi có hoá đơn, hợp đồng chứng từ